فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

شل گوش
محل رواج: تهران

 
۹
بالا
۲
پایین
به گوش الاغ اطلاق میشه ;)
به آدم های ساده و احمق و دست و پا چلفتی اطلاق میشه
_ فلانی میشه اون پرونده هارو بیاری؟
(طرف وقتی داره میاره از دستش ول میشه)
_ببخشید آقا افتادن
_همینه دیگه یه روز شل گوش بازی در نیاری شب نمیشه!
واژه های مرتبط: پپه دست و پا چلفتي
نویسنده: ساني
۱۳ اسفند ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!