فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

ما رو باش رو دیوار کی داریم یادگاری مینوسیم!
محل رواج: هر کچا

 
۱۳
بالا
۴
پایین
جمله ای که وقتی با کسی که از مرحله شوت و پرت است استفاده میشود. مثل اینکه ساعت ها برای کسی حرف مفت بزنی و اخرش بفهمی که تو باغ نیست و تو گل لگد کردی..
- میدونی از کدوم ور باید برم ونک؟
- ونک کچاس دیگه؟
- مارو باش رو دیوار کی داریم یادگاری مینویسیم!
نویسنده: یاوه سرا!
۱۱ اسفند ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!