فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

سندرمِ بغل گرمِ مالِ خودِ آدم

واژه روز در۱۷ اسفند ۱۳۹۰

 
۳۴
بالا
۳۵
پایین
قضیه از این قراره که یه روزی هر مردی به این نتیجه می رسه که دیگه هیچ چیز حال سابق خودش رو نمی ده. نه موسیقی نه کتاب نه مشروب، نه سیگار و نه هیچ چیز دیگه و قضیه با دوست دختر و فاحشه و تک و پر واین صحبت ها هم حل نمی شه. اون وقته که آدم که بغل گرم مال خودش می خواد. بغل گرمی که مال خودِ خودِ آدم باشه. من اسمش رو گذاشتم سندرم بغل گرم مال خود آدم!
( نقل به مضمون از کتاب کافه پیانو)
_ چته کم پیدایی؟ دیگه نمیای پیش بچه ها؟
_ سندرم بغل گرم مال خود آدم گرفتم!

_ تقصیر خودته! دختر به اون خوبی رو پروندی، حالا باید اینجوری تنهایی بکشی!
_ نه عزیز قضیه بالاتر از این حرف هاست/ دچار سندرم بغل گرم مال خودم آدم شدم.
واژه های مرتبط: سندرم
نویسنده: مهدی
۲ اسفند ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!