فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

مرفه بی پول

واژه روز در۱ اسفند ۱۳۹۰

 
۳۵
بالا
۱۱
پایین
طبقه ای از مردم امروزه ایران که درحالیکه پول زیادی در کاسه ندارند سعی می کنند به سبک سیاق مرفهین بی درد زندگی کنند. و حداقل ظاهر زندگی خود را مرفه نگه دارند.
اولی:این سیا اینا هم عجب مرفهین بی پولی هستنا
دومی: آره بابا، هرچی دارن به بر دارن، تو بقچه ... خر دارن
واژه های مرتبط: مرفه بی درد کامبیز
نویسنده: دامون
۲۹ بهمن ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!