فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

لحاظ کردن
محل رواج: در دانشگاهِ شریف دیده شده

واژه روز در۱۸ آذر ۱۳۹۲

 
۲۴
بالا
۸
پایین
در هر جمله‌ای که فعل مقتضی در زبان فارسی یا در حافظه‌ی گوینده موجود نبود، این فعل به کار می رود. معمولا به معنی رفتن / انجام دادن به کار می رود. معمولن همراه با کلمه‌ی بحث به کار می‌رود. به مثال دو توجه کنید.
گاهی هر دو کلمه‌ی بحث و لحاظ به قرینه معنا حذف می‌شوند.
مثلا جمله‌ی "بریم فرید کنیم" به صورت غیر محذوف "بریم بحث هات داگ فرید رو لحاظ کنیم" بوده است.
مثال یک: حاجی این کارِ ما رو لحاظ کن.
مثال دو: آقا بریم بحثِ قلیون رو لحاظ کنیم.
واژه های مرتبط: بحث انجام دادن
نویسنده: یه آقایی
۲۹ بهمن ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!