فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

مگه انه
محل رواج: تهران

 
۱۲
بالا
۲
پایین
کاری که هیچ گاه انجام نخواهد شد.به عبارتی کاری منحل
اولی:من امسال دانشگاه شمسی پور قبول می شم
دومی:مگه انه

اولی:من مخ این دختر می زنم
دومی:مگه انه
واژه های مرتبط: عمرا"
نویسنده: PARASTU9
۲۷ بهمن ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!