فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

توخوم
محل رواج: دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 
۷۳
بالا
۱۳
پایین
توخوم واژه ایست فارسی با معانی انتزاعی
ریشه این کلمه سه حرف "ت - خ - م" است که در ابتدا با مفهوم "به یكی از اعضای حساس بدنم" استفاده می شد ولی در گذر زمان در بین سال های ١٣٨٣ تا ١٣٩٠ معانی بسیار مختلفی به خود گرفته است که در مثال ها حالت های مختلف را بررسی می کنیم.
این کلمه اکنون به صورت مکتب فرهنگی درآمده، پیروان این مکتب را توخومیست و خود مکتب توخومیسم نامیده می شود.
سیستم هایی به صورت تصادفی مدیریت می شوند را "توخوم-بیسد" یا دارای پایه های تخمی می گویند.
احسان: پرسپولیس 3-2 بازی رو برد
آرمین: 2-0 توخوم؟!؟

احسان: پوروطن به مهران معدلش 19ئه 13 داده، به توام که معدلت 13ئه 13 داده
آرمین: سیزده توخوم؟!؟

علیرضا: یک، دو، سه، چهار، پنچ، شیش، هشت
آرمین: هفت توخوم؟!؟

علیرضا: یکم، دوم، سوم، چهارم ... توخوم، دهم

پارسال دوست امسال توخوم!؟

توخوم توخوم هرکه رود خانه خود

رئال، بازی جوانمردانه توخوم؟

من خوم. او خوم. تو خوم

به توخوم گویم
در دلم را
اون به من گوید
راز توخوم را

حجت: نشستم عین خر 3 روز درس خوندم، امروز فهمیدم که گروه با ثبت نامم مخالفت کرده! یعنی کلاً توخوم!!!

آدمک آخر دنیاست ... توخوم
آدمک مرگ همینجاست ... توخوم
واژه های مرتبط: منیزقم یوقوم تولوم
نویسنده: Rmeen JKD
۲۶ بهمن ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!