فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

پشتم (در ..ونم)شنبلیله سبز شد

 
۱۱
بالا
۰
پایین
منظور تعجب كردن خیلی زیاد میباشد، ناشی از حرفهایی كه باورش سخت است یا دیدن چیزهای غیر منتظره.
۱- بیخیال بابا. یه حرفایی میزنی آدم پشتش شنبلیله سبز میشه.
۲- تو این دوره زمونه آدم یه چیزایی میبینه كه پشتش شنبلیله سبز میشه.
نویسنده: ميجي
۱۴ بهمن ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!