فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

تو شیری زدن
محل رواج: کازرون

 
۶
بالا
۰
پایین
کسی را لو دادن/زیراب کسی را زدن/در مورد کسی(دوست)نامردی کردن/ پشت سر کسی زدن
به سعید گفتم سر جلسه بهم تقلبی برسون بهم نرسوند روز بعد از امتحان دسته ی یه رو شکوند منم رفتم پیش مدیر تو شیریش رو زدم
واژه های مرتبط: لو دادن
نویسنده: ALI BIKHIAL
۹ بهمن ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!