فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

مادر بگرید ! (مصدر گریستن)

واژه روز در۸ بهمن ۱۳۹۰

 
۶۰
بالا
۱۵
پایین
وقتی یک فاجعه دلخراش اتفاق می افتد. اطرافیان از تعجب باید بگن مادر بگرید.....
-امیر ببین یارو با مغز اوفتاد تو جوب...
-اوووه . مادر بگرید
واژه های مرتبط: ان کف
نویسنده: عاج
۵ بهمن ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!