فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

تمرگیدن

 
۹
بالا
۵
پایین
معادل بی ادبانۀ نشستن است. بیشتر برای نشان دادن خشمگین بودن از طرف مقابل استفاده می شود. در مواردی جهت شوخی نیز از آن استفاده می شود.
مطهری: این کوچک زاده، کوچکفه. ریشه روسی داره
کوچک زاده: ;O; O
مطهری: خفه شو. بتمرگ پفیوز
واژه های مرتبط: ندارد
نویسنده: بیژن
۴ بهمن ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!