فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

سوال امتحانی

 
۱۳
بالا
۰
پایین
پاسخ كوبنده در برابر سوال پیچ شدن
پدر: پسر كجا بودی؟ با كی بودی؟ چرا انقد دیر اومدی؟...
پسر: بابا جون سوال امتحانی طرح میكنی؟‏!‏
واژه های مرتبط: سوال پيچ شدن
نویسنده: [sh]
۴ بهمن ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!