فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

علی نیکوتین
محل رواج: دانشگاه آزاد نجف آباد دانشکده مواد!

 
۷
بالا
۴
پایین
فردی معمولاً سیگار میکشد، یا سیگار میخواهد بکشد و در حال آماده کردن اوست، دکه تهیه سیگار مجانی، ماچی، یا صلواتی بچه های مفت کش. کچل میکند(اما تاس نشده هنوز!) و شایعاتی درباره فضا نوردی و یا ریشه در خاک دواندن در باره او گفته شده.
برو یه نخ ماچی از علی نیکوتین بستون که بد تو کفیم!
نویسنده: علی نیکوتین
۱ بهمن ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!