فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

لاپ زدن
محل رواج: مازندران

 
۱۱
بالا
۲
پایین
وقتی از کسی انقدر عصبانی هستید که می خواهید او را تا حد مرگ بزنید یا کسی هرس شما را در می اورد می توانید این واژه را به کار ببرید.
اگه باز هم اذیتم کنی لاپ می زنمت ها .......
واژه های مرتبط: داغون کردن
نویسنده: میونل مسی
۳۰ دی ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!