فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

شاشو

 
۱۵
بالا
۲
پایین
در لغت به معنای کسی است که بسیار ادرار می کند!!

کاربرد اصلی آن در جهت تحقیر و تخریب کامل فرد مقابل است هنگامی که حرفی گنده تر از دهنش بزند یا ادعایی سنگین تر از تواناییش کند!!
بهنام:امید! اگه با من در بیفتی، حالتو می گیرم!
امید: بشین سرجات شاشو!!
واژه های مرتبط: چه گها
نویسنده: omidpalang
۳۰ دی ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!