فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

سده

 
۶
بالا
۵
پایین
شهر سنگ . شهر سرمایه داران بی فرهنگ و فرهنگیان بی سرمایه . شهر اصغر فرهادی . حسینه ی ایران . با جعل و قلب اسامی به عنوان همایونشهر و خمینی شهر هم معروف شد. اما همان سده است.
شهرمون شهر سده صفا داره
مردمی و پاک و پر از حیا داره
واژه های مرتبط: 3d تیری ویلیج
نویسنده: کیارش
۲۹ دی ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!