فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

شهین

 
۸
بالا
۵
پایین
به کسی گویند که وقتی یک چیزی را آروم در گوشش می گویی تا کسی نفهمد، نا خودآگاه بلند تکرارش می کند. در این زمان باید گفت، ش ش تو که شهین نبودی! یا شهین، آروم ..
مثلا در یک جمعی نشستی ، آروم در گوشِ دوستت یک چیزی می گی ،
دوستت اون رو یک هو بلند تو جمع می گه، باید بهش بگی ، شهین نباش.
واژه های مرتبط: شهین بلند گو غورت داده
نویسنده: الناز . ص
۲۹ دی ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!