فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

پیش کلفچ
محل رواج: نواحی مرکزی خراسان مثل کاشمر و گناباد

 
۵
بالا
۲
پایین
پیش کلفچ به معنی آدم فضول که در همه کار سرک می کشد.
این واژه از ترکیب دو کلمه پیش + کلفچ که "پیش" به مفهوم جلو و "کلفچ" به معنی فک و چانه ، ساخته شده است. این واژه از این جهت استفاده میشود که آدم فضول همیشه چانه اش جلوست و در همه چیز سرک می کشد .
عجب پیشکلفچی تو!!!
برو بشین سر جات، بچه بده اینقدر پیش کلفچ باشه.
واژه های مرتبط: فضول
نویسنده: منوچهر
۲۸ دی ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!