فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

تولی

 
۴
بالا
۲
پایین
به کسی می گویند که زیاد حرف می زند و خودشو آدم حساب می کند
کسی پرید وسط جمع شروع به حرف زدن کرد بهش بگی باشه تولی
واژه های مرتبط: باشه توهم هستی
نویسنده: parham psr
۲۷ دی ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!