فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

بار فطیر

 
۷
بالا
۹
پایین
دختری را گویند؛ كه اندام زشت و لاغری دارد.طوری كه دیدنش میل به خودكشی را در بیننده افزایش می دهد. از دیدن چنین افرادی جدا خود داری كنید.
هووع(صدای استفراغ) چه بار فطیری داشت.پشمام فِر خورد.
واژه های مرتبط: پشمام فر خورد
نویسنده: reza
۲۷ دی ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!