فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

گامیش پر كرشمه
محل رواج: همين دور و اطراف

 
۶
بالا
۳
پایین
برگرفته از ترانه آهوی پركرشمه به خوانندگی مارتیک قره خانیان. به معنی،
كسی كه با ناز و اشوه رفتار می نماید؛ ولی مال این حرفا نیست.
معادل شخصی با عشوه های شتری
اَه، بازم این گامیش پركرشمه اومد.
نویسنده: reza
۲۷ دی ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!