فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

تو ك..نمه! :
محل رواج: همه جا...بيشتر هم مامانا مي گن!

 
۸
بالا
۱۰
پایین
وقتی خیلی عصبانی باشی و یه نفر هی موی دماغت بشه كه فلان چیز كجاست... یا اینكه گیر بده كه تو برداشتی!... از عصبانیت می گی: بیا بگرد... تو ك...نمه!
...
واژه های مرتبط: فحش
نویسنده: پري
۲۷ دی ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!