فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

تو روحت

 
۲۱
بالا
۲
پایین
لعن و نفرین جدیده!
معمولا قبلش یه سوال پرسیده میشه كه به روح اعتقاد داری؟ وقتی طرف گفت آره می گی پس تو روحت!
...
واژه های مرتبط: فحش
نویسنده: پري
۲۷ دی ۱۳۹۰
تو روحت
محل رواج: وقتي حرصت گرفته!

 
۱۸
بالا
۰
پایین
بر پدرت، چلغوز، كثافت
ای تو روحت.......
افراد مؤدب: تو روحتون خراب كاری فرمودم
واژه های مرتبط: چلغوز
نویسنده: Kdavid
۱۶ بهمن ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!