فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

میلی فیندریك
محل رواج: گيلان

 
۴
بالا
۰
پایین
لفظی برای خطاب كردن ؛چیزی كه نامش را فراموش كرده اند. كاربردش هم پای بیل بیلك یا ماس ماسك است.
این قدر كِرم نریز پسر، برو با میلی فیندركت بازی كن.
نویسنده: reza
۲۶ دی ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!