فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

سگ صورت

 
۸
بالا
۲
پایین
کسی که صوت خیلی زشتی داره
چقدر سگ صورتی برو شب نیای تو خوابم

یعنی خیلی زشت و بد قیافه هستی برو شب نیای تو خوابم وحشت کنم
بیشتر بین دوستان برا خنده گفته میشه ولی تو دعوای زبونی هم استفاده میشه
واژه های مرتبط: بد پک و پوز
نویسنده: بچه های اهواز
۲۶ دی ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!