فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

صندوق سری
محل رواج: گیلان

 
۹
بالا
۴
پایین
به بچه ته تغاری و آخری گفته می شود و کنایه از چیز تحمیل شده اضافی و ناخواسته هم هست
تو کویه اموندری؟! نخواییم بیشیم صندوق سری که!
معنی به فارسی: تو دیگه کجا داری میای! نمیخوایم کسی رو با خودمون ببریم صندوق سری!
واژه های مرتبط: زیگیل
نویسنده: زیکبمیچ
۲۵ دی ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!