فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

موتور
محل رواج: پادگانهای سربازی

 
۷
بالا
۰
پایین
آشخور، سرباز تازه وارد، معمولا برای افسر و درجه داران وظیفه تازه وارد به جای آشخور استفاده میشود.
موتوری باید پستم بدی دیگه. مهدی جون موتور زیر پاته امضا اینم بگیر.
واژه های مرتبط: آشخور
نویسنده: حم
۲۵ دی ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!