فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

تی تاب
محل رواج: همه جا وهمه ادم باحالا

 
۱۶
بالا
۰
پایین
كلمه تی تاب در حال حاضر كلمه ای بین المللی است، مخصوصا كه عرب ها هم توانایی تلفظ آن را دارند
تی تاب در اصطلاح به كسی گفته میشود كه بشدت ذوق كرده و یا در كل ندید بدید باشد
اوه اوه چه خوشحال شد انگار بهش تی تاب دادن
آخه خرو چه به تی تاب
اشّك كجا تیتاب كجاااا
واژه های مرتبط: تازه به دوران رسيده
نویسنده: من خودمم
۲۵ دی ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!