فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

صدا میاد؟
محل رواج: همه جا همه ادم باحالا

 
۱۵
بالا
۵
پایین
واسه ضد حال زدن عالیه
متلك به كسی كه اظهار نظر بی جا كنه
حال گیری تو جمع وقتی میخای كسی را ضایع كنی
یكی كه داره حرف مفت میزنه وسط صحبتش بگین.... از كجا صدا میاد؟
مثلا وقتی داری صحبت میكنی طرف نظر میده رو به بقیه میگی بچه ها صدا اومد؟
واژه های مرتبط: ضد حال
نویسنده: من خودمم
۲۵ دی ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!