فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

جف شیش (جفت شش )

 
۱۳
بالا
۵
پایین
1 - شانس آوردن. خوش شانس بودن .
از بازی نرد . به معنای وقوع بهترین اتفاق ممکن

2 اسکول بودن ، شوت بودن ،
شماره تلفن تیمارستان امین آباد در دهه 1360 با عدد 66 شروع میشد
1 ـ بابا اینجوریام نیس ، طرف جف شیش آورد

2 ـ ولش کن این اصغر رو ، جف شیشه
واژه های مرتبط: شانس اسکول
نویسنده: Harach
۲۴ دی ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!