فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

کپک
محل رواج: یه سری جا ها

 
۸
بالا
۰
پایین
ابن کلمه در مورد نامیدن های دوستانه به کار میره و معمولا برای بچه های باحال توپ به کار میره.
1-به به .. کپک شدی امروز
2-ااا.. بچه ها این کپکا کجان؟
واژه های مرتبط: کچول
نویسنده: so.so
۲۴ دی ۱۳۹۰
کپک

 
۷
بالا
۰
پایین
ادم گرد و فربه قد کوتاه
اهای کپک
واژه های مرتبط: خپل
نویسنده: س
۱۵ بهمن ۱۳۹۱
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!