فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

شوخی افغانی

 
۱۳
بالا
۴
پایین
انجام دادن شوخی های خیلی خطرناک مثل پرتاب آجر به کسی که برای جلوگیری از بی احترامی به شهرستانی ها به کار می رود
داداش شوخی افغانی نکن
واژه های مرتبط: شوخی شهرستانی
نویسنده: zizo
۲۳ دی ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!