فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

شور گوزم به ریشی
محل رواج: جنوب

 
۸
بالا
۳
پایین
زمانی به كار میرود كه كسی اول تصمیمش را گرفته و بعد با دیگران مشورت میكند . زمانیكه با شخصی مشورت میشود و شخص میداند كه نظرش در تصمیم طرف مقابل تاثیری ندارد میگوید شور گوزم به ریشی میكنی ؟
مثلا طرف به خواستگار دخترش جواب مثبت داده حالا از برادرش میپرسه كه دختر بهش بدم یا ندم.
واژه های مرتبط: مشورت
نویسنده: ساحل
۲۳ دی ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!