فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

نامال
محل رواج: مشهد

 
۷
بالا
۳
پایین
آدم کثیف و شلخته و چندشی را میگویند . عموما این واژه به همراه کلمه ناشور بکار میرود
مرتیکه ناشور نامال ! سه ماهه حموم نرفتی انتظار داری بغلت کنم
واژه های مرتبط: چرکولک ناشور
نویسنده: kharbozeh
۲۳ دی ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!