فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

مث سگ

واژه روز در۳ بهمن ۱۳۹۰

 
۷۸
بالا
۲۰
پایین
قید مقدار.
برای بیان اندازه‌ی زیاد در داشتن چیزی، خواستن چیزی و...
مقدار معتنابه
_ میای؟
_ نع، مث سگ خسته‌ام!

_ پایه ای بریم تو كار طرف؟
_ به! مث سگ!

_ دیروز خیلی جون كردم، شب مث سگ خوابدیم!
واژه های مرتبط: سگ
نویسنده: مِـهدي
۲۰ دی ۱۳۹۰
مث سگ

واژه روز در۲۰ دی ۱۳۹۳

 
۴۱
بالا
۱۲
پایین
این اصطلاح برای بیان مقدار زیاد بکار می رود
خاصه، زمانی که یک قضیه منفی و منفور است بیشتر کاربرد دارد
_مث سگ دروغ میگه
_مث سگ هیزه
واژه های مرتبط: خیلی
نویسنده: دلدار
۱۹ دی ۱۳۹۳
مث سگ

 
۱۶
بالا
۲
پایین
برای نشان دادن زیادی یك جیز به كار مى رود.
اینجا مث سگ آدم ریخته.
واژه های مرتبط: زياد
نویسنده: اويزون
۲۹ دی ۱۳۹۰
مث سگ

 
۲
بالا
۲
پایین
کنایه از عصبانیت زیاد و وقتی یکی خیلی اخلاقش بده!
اخلاقش مثه سگ میمونه!
واژه های مرتبط: عصبانی
نویسنده: شاد
۲۰ دی ۱۳۹۳
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!