فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

کاپوچ کردن

واژه روز در۲۶ بهمن ۱۳۹۰

 
۲۹
بالا
۱۰
پایین
خوب و کامل مخفی کردن چیزی، پنهان کردن چیزی از معرض دید به طوری که به راحتی قابل پیدا کردن نباشد.
جلوتر ایست بازرسیه؛ این داروها رو کاپوچ کن.
واژه های مرتبط: جاساز مخفی بازی
نویسنده: عباس نراق
۱۵ دی ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!