فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

سرتقول

واژه روز در۱۵ دی ۱۳۹۰

 
۹۸
بالا
۵۲
پایین
سرتقول درواقع از دو کلمه سرتق و غول تشکیل شده که بعدها در زبان محاوره غین آن به دست عوامل خودفروخته حذف گردیده.
معنی دقیق آن لجبازی و پروو گری به مقدار زیاد می باشد
مثلا وقتی با قندتون بیرون رفتید و سر اینکه کمی از شیرینی اش را بچشید حسابی با شما لج بازی می کند.
"سرتقول بزار ببینم ل ب ا ت چه طعمیه؟"
توضیحات:معنی قند را در لغت نامه چک کنید
۱۵ دی ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!