فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

جی.اس.بی

واژه روز در۴ دی ۱۳۹۰

 
۳۷
بالا
۶۳
پایین
مخفف شده ی "قربانت سلام برسان" است . هنگام خداحافظی استفاده میشود .
+ من دارم میرم کاری نداری؟
- مواظب خودت باش ، جی .اس. بی
واژه های مرتبط: خدافظ نامه یادن نره
نویسنده: هما
۴ دی ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!