فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

خوب بودن

واژه روز در۶ دی ۱۳۹۰

 
۴۲
بالا
۱۲
پایین
پاسخ کوبنده به اظهار فضل طرف مقابل.
همینی که هست خوبه، حالا هر چی میخوای بگو.
آ) ببین اگه تکلیف رو خوش خط ننویسی نمره ات کم میشه ها.
ب) (نگاه سر تا پا) تو خوبی.
واژه های مرتبط: برو بابا
نویسنده: دو نقطه دی
۴ دی ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!