فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

پارسال دوست، امسال سرخپوست

واژه روز در۲۱ مرداد ۱۳۹۳

 
۴۲
بالا
۸
پایین
به جای " پارسال دوست، امسال آشنا" به کار می رود
- کجایی بابا؟ پارسال دوست، امسال سرخپوست!
واژه های مرتبط: پارسال دوست امسال آشنا
نویسنده: سمی
۲۱ آذر ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!