فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

مودیفیکیتور

 
۸
بالا
۸
پایین
"مودی فی کی تور" به کسی اطلاق می شود که در حال مودیفیکیشن می باشد. این شخص وقتی تمایل زیادی به انجام کاری دارد که نیازمند قبول مسئولیت می باشد، تمام تلاش خود را نموده تا دیگری این مسئولیت را خود به عهده بگیرد. تا همیشه مودیفیکیتور بتواند در بروز مشکلات و بحرانها از جملاتی مثل "خودت خواستی" یا "من که گفته بودم" برای شانه خالی کردن بهر ه ببرد.
تو اول شروع کردی
خودت ازم خواستی
واژه های مرتبط: مرد
نویسنده: نر گس محمودی
۲۰ آذر ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!