فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

پالهنگ

واژه روز در۹ آذر ۱۳۹۰

 
۴۷
بالا
۱۵
پایین
فردی هیچکاره ولی خودکامه و مستبد را گویند که از کوچکترین ابزار قدرتی که در اختیار دارد برای آزار و اذیت اطرافیان استفاده میکند. این فرد توانایی نقض رابطه ی علت و معلولی جهان هستی را داراست. برای پاسخ دادن به سوال شما نیازی به درک صورت سوال یا حتی دانستن زبان شما ندارد. همیشه این پاسخ در جیبش موجود خواهد بود.
۱- ممکن است تاریخ امتحانات را کمی عقب تر بیندازید؟ فرصت مرور به نسبت حجم درسها کم است.
- شما مطالعه نکردید. (دقت کنید جمله خبری است نه سوالی!)
۲- موافقت شما برای ادامه ی تحصیل بنده نیاز است. ممکن است مساعدت کنید؟
- چرا به دنبال علاقه تان در زندگی نمیروید؟ آدم فقط یک بار زندگی میکند!
۳- دانشجویان مشکل خوابگاه دارند.
- آدم تنبل همیشه بهانه میاورد. نابرده رنج گنج میسر نمیشود!
۴- نظر شما درباره ی تعویض استاد چیست؟
- هوای آفتابی آدم را سر حال میاورد!
۵- هوا چطور است؟
- مشکل خوابگاه شما حل شد؟!
نویسنده: دکتر دانشجو
۷ آذر ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!