فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

شارلاتان

 
۲۰
بالا
۱
پایین
شارلاتان به کسی که با زبان خوش، مردم را فریب دهد میگویند. کلمه ای است که ریشه در زبان فرانسوی دارد. در معنای شارلاتان میتوان حقه بازی . شیادی و چاخانی را نیز اضافه کرد.
عجب آدم شارلاتانی بوده این اصغر !! عکسشو به عنوان کلاهبردار سال چاپ کردن تو روزنامه !!
واژه های مرتبط: چاخان قالتاق دو دَر کردن
نویسنده: GH
۴ آذر ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!