فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

کیپ شدن

 
۱۲
بالا
۳
پایین
معادل گرفته شده، بسته شده
برای تعریف حال خراب و گرفته هم به کار میره
۱- امروز گیر ندین کیپ کیپم
۲- چکم پاس نشد حالم کیپ شد
واژه های مرتبط: گرفته ابری تیره و تار
نویسنده: نادرنریمان
۳ آذر ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!