فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

لعبتک

واژه روز در۲۳ آبان ۱۳۹۰

 
۶۵
بالا
۱۹
پایین
نوعی از دختر است که تماشایش پروسه ی لذت بخشی است اما خودش هنوز خبر ندارد. اگر خبر دار شود می شود "داف" !
۱- اتفاقا تو کلاس ریاضی یکمون یه لعبتکی بود که این جواد نامرد تقه شو زد.
۲- اصغر نیگا کن ! لعبتک ! لعبتک !
واژه های مرتبط: داف
نویسنده: م.برتونی
۲۲ آبان ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!