فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

کوکا
محل رواج: آبادان

 
۶
بالا
۳
پایین
همون کلمه ی (کاکو) است که شیرازیها به معنی برادر به کار میبرند!
که آبادانی ها واسه صدا زدن دوستان و رفقا به کار می برند.
در بعضی موارد که طرف اهل دل هم باشه کوکا به (کا) مخفف میشه
ووولک (کا) ببین چه کوسه ای صید کردم !!!
واژه های مرتبط: ولک
نویسنده: آریو
۱۱ آبان ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!