فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

کی پی‌ اس

واژه روز در۱۳ آبان ۱۳۹۰

 
۱۰۱
بالا
۱۹
پایین
کرسی شعر پر سکند (ks/sec)، معیار چرت و پرت گفتن و حرافی
عجب کی پی‌ اسی‌ داره، دهنشو ببندی با پایین صحبت میکنه
واژه های مرتبط: وراج
نویسنده: مجی
۱۰ آبان ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!