فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

خر فهم شدن

 
۱۱
بالا
۱
پایین
یعنی فهمیدن اما در جاهایی که قصد خرد کردن طرف مقابل یا خود را داریم، در جاهایی که اعصاب طرف خرد میشه بیشتر کار برد داره.
معلم : خرفهم شدی یا هنوزم نفهمیدی؟
پسر ( از روی ترس که اعصاب معلمو خرد کرده و معلم دعواش نکنه) : بله آقا ، جون شما فهمیدم
واژه های مرتبط: شیرفهم شدن
نویسنده: علیرضا
۵ آبان ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!