فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

شِر و وِر

 
۳۱
بالا
۱
پایین
از واژة ی فرانسوی Charivari به معنی همهمه، هیاهو و سرو صدا گرفته شده است و امروزه در فارسی شهری به معنای چرت و پرت و خزغبلات گفتن است.
۱. این شِر و وِرها چیه نوشتی اینجا؟
۲. جون من اینقدر شِر و وِر نگو ، مخمو خوردی .....
واژه های مرتبط: جَفَنگ اراجیف
نویسنده: GH
۳ آبان ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!