فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

کثافت

 
۱۴
بالا
۳
پایین
در لغت به معنی کثیف است اما در مواردی کاربرد های دیگری نیز مشاهده شده:
۱. کسی که فقط میخواهد انسان را ضایع کند.
۲. کسی که انسان بسیار بی معرفتی باشد
۳. استفاده به عنوان یک فحش بی معنی برای زمانی که فحش هایتان یادتان رفت.
۴. و مورد آخر به کسی که در کل کثیف باشد.
۱. - من هفت هشت تایی دوست دختر دارم
- دروغ میگه!
- کثافت الآن موقش بودددد
۲. - شهین دیروز منو سر قرار کاشت نیومد
- آره اون یک کثافتی است که اون دفعه منم...
- چییییییی؟؟؟؟؟؟؟
(در این لحظه فقط صدای مشت به گوش میرسد.)
۳. -پدر سگ، ... $^%$$ ، کثافت، $%%^&**$$$
۴. -ااااه ه ه ه
کثافت دستتو نکن تو بینیت!
واژه های مرتبط: کثیف آشغال عوضی
نویسنده: عادل
۳۰ مهر ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!